नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण
" पर्यटकको वृद्धि तथा सार्वजनिक खर्चमा सुधार "